Informacje prawne

Informacje prawne/Warunki ogólne

Witryna prowadzona jest przez Moximed, Inc., wyłącznie w celu dostarczenia ogólnych informacji o firmie Moximed, Inc., jej działalności i produktach. Żadna treść tej witryny nie stanowi porady lekarskiej ani zawodowej, instrukcji lub zalecenia. Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z tej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega wszystkimi obowiązującymi przepisom prawa, traktatów, statutów i rozporządzeń. Jeśli UŻYTKOWNIK UWAŻA, ŻE JEGO PROBLEM JEST PILNY, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z MIEJSCOWYM LEKARZEM LUB PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ UDZIELAJĄCEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH.

Cała zawartość tej witryny internetowej jest własnością Moximed, Inc. lub została licencjonowana firmie Moximed, Inc. i jest chroniona zgodnie z międzynarodowym prawem autorskim. Użytkownicy tej witryny mogą pobierać z niej materiały tylko dla osobistych celów niekomercyjnych lub w celu realizacji przez użytkownika interesów prowadzonych z Moximed, Inc. Jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie treści z tej witryny jest nieuprawnione lub zabronione. Właściciele tej witryny dochowują należytej staranności w celu zamieszczania w niej aktualnych informacji, ale nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji lub zapewnień dotyczących stanu aktualności informacji bądź prawdziwości lub kompletności jakichkolwiek treści w tej witrynie. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała, wynikające z czyjejkolwiek dostępu lub niemożności dostępu do witryny bądź w rezultacie polegania przez kogokolwiek na treściach niniejszej witryny strony lub w wyniku korzystania z niej.

WSZYSTKIE TREŚCI PRZEKAZANO UŻYTKOWNIKOWI W FORMIE, W JAKIEJ ZOSTAŁY SPORZĄDZONE. MOXIMED, INC. NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOMNIEMANY, TREŚCI MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE

 

Powiązania

Witryna internetowa może zawierać łącza lub odnośniki do innych witryn internetowych. Właściciele tej strony nie monitorują ani nie kontrolują treści takich innych witryn internetowych, nie ponoszą odpowiedzialności za treść takich innych witryn internetowych i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała wynikające z treści lub korzystania z takich innych innych witryn. Wszystkie łącza są zamieszczane tylko jako udogodnienie dla użytkowników niniejszej witryny.

 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługi, nazwy handlowe, znamiona handlowe i produkty, wymienione w niniejszej witrynie są chronione w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Korzystanie z któregokolwiek z nich jest dozwolone po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Moximed, Inc., z wyjątkiem wskazania produktów lub usług Moximed, Inc.

 

Gromadzenie informacji

Podczas poruszanie się użytkowników w tej witrynie, mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje. Takie gromadzenie informacji może być wykonywanie przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, tagi i/lub zbieranie danych nawigacyjnych (pliki dzienników, dzienniki serwerów, przepływ użytkowników). Niniejsza witryna internetowa może wykorzystywać i łączyć tak pasywnie zebrane informacje, aby zapewnić lepszą jakość usług świadczonych jej użytkownikom, dostosować lub poprawić witrynę internetową w oparciu o preferencje użytkowników, kompilować i analizować dane statystyczne oraz trendów, administrować i poprawić witrynę internetową bądź do innych celów takich, jakie Moximed uzna za stosowne. Moximed nie oświadcza ani nie udziela gwarancji co do sposobów korzystania z takich informacji.

 

Rejestracja i podawanie informacji

Niniejsza witryna internetowa może zawierać obszary interaktywne lub formularze, w którym pacjenci, lekarze i inne podmioty mogą rejestrować się lub podawać swoje dane osobowe, wnioskować o podanie dalszych informacji, itp. Dokonując rejestracji lub podając dane osobowe bądź wszelkiego rodzaju informacje, użytkownicy witryny oświadczają, że przekazywane informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. ..Nadawca jakichkolwiek powiadomień informacji do niniejszej witryny internetowej lub do Moximed, Inc., bądź jej filii za pośrednictwem tej witryny internetowej, ponosi pełną odpowiedzialność za treść, zgodność z prawem, prawdziwość i rzetelności takich powiadomień lub informacji.

 

Pacjenci i lekarze

Przepisy Stanów Zjednoczonych i innych obszarów prawnych, ograniczają sprzedaż i użytkowanie sprzętu i produktów opisanych w niniejszej witrynie internetowej do sprzedaży i stosowania przez uprawnionego lekarza lub na jego zlecenie.

 

Uwagi i zapytania

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Moximed, Inc., na adres info@Moximed.com. Czekamy na Państwa uwagi i opinie, ale prosimy zrozumieć, że każda przekazana informacja uważane jest za jawną i niezastrzeżoną. Użytkownik niniejszym zgadza się, że w odniesieniu do każdej takiej informacji przekazanej Moximed za pośrednictwem tej witryny internetowej, że Moximed ma niewyłączną, nieograniczoną, nieodpłatną licencję na korzystanie z tych informacji w dowolnym celu.