Badania kliniczne

Moximed przeprowadza rygorystyczne kliniczne oceny systemu stawu kolanowego Atlas.

 

Moximed ma obowiązek sprawdzania implantowanej zewnątrztorebkowej technologii odciążania stawów w wielu badaniach klinicznych. W pięciu badaniach klinicznych leczeniu poddano ponad 400 pacjentów, u których zastosowano poprzednią wersję systemu KineSpring®. Doświadczenie kliniczne, zdobyte od czasu pierwszego implantu w 2008 roku, potwierdziło koncepcję Moximed implantowanego systemu odciążania stawów.


clinical-studies-icon

BadaniePhantom

System stawu kolanowego Atlas został po raz pierwszy oceniany w prospektywnym, wieloośrodkowym, jednoramiennym badaniu klinicznym Phantom, przeprowadzonym na 40 pacjentach. Zakończono włączanie pacjentów w czterech klinicznych ośrodkach badawczych, którzy są obecnie w fazie kontrolnej.


clinical-studies-icon

Badanie US Atlas IDE


clinical-studies-icon

Badanie EU Atlas Post-Market

Badanie EU Atlas Study Post-Market jest prospektywnym, wieloośrodkowym badaniem jednoramiennym po zatwierdzeniu systemu stawu kolanowego Atlas.